Sustainable

Устойчив

Основна конотация на устойчивото развитие

Истинската иновация произхожда от вникването в същността на проблема

Повече от 300 пъти / година сутрешна среща за качество и безопасност

1000 компании / година варени и печени, ръчно изтъркан материал тест за счупване

12 476 пъти / година разследване на опасностите за безопасността

Прилагане на 322 превантивни и коригиращи мерки годишно

Истинската приемственост идва от всяка малка част от желаната енергия.

Приемете усъвършенствана производствена технология и оборудване с ниска консумация на енергия, за да намалите електрическата енергия с 40% всяка година.

Използването на автоматизирано оборудване за пречистване на отпадъчни води намалява консумацията на енергия с 18% и разходите за труд с 20%.

С използването на амортисьорно устройство шумът на централата може да достигне стандартите за емисии клас 3, намалявайки шумовото замърсяване.

1

Основна конотация на устойчивото развитие

Нулеви аварии, нулеви жалби на клиенти и нулеви инциденти в безопасността на производството за повече от 10 последователни години

През цялата година от служителите бяха повдигнати общо 21 266 проблема, в които бяха решени 20 498 проблема и бяха подобрени ползите от 12 милиона.

Опазване и безопасност на околната среда

Създайте организационна структура за управление на безопасността с генерален мениджър като ядро ​​и проектирайте принципите за безопасност и опазване на околната среда.

Използвайте безопасни и екологични суровини и спомагателни материали;

Оборудване за безопасност, ефективност и енергоспестяване;

Приемане на безопасна и екологична производствена технология;

Самият продукт е безопасен и екологичен

1
2

Система за пречистване на отпадъчни води

Приемете автоматична система за пречистване на отпадъчни води и използвайте усъвършенствана система за автоматично управление на Siemens PLC;

Изберете електромеханично оборудване с надеждно качество, лесна поддръжка и ниска консумация на енергия;

Приемане на безопасна и надеждна технология за обработка, за да се избегне „второ замърсяване“

Система за пречистване на отработени газове

Система за пречистване на отработени газове, която отговаря на най-строгите изисквания за опазване на околната среда в страната;

Контролирана от системата за управление на Siemens, свързана към системата DCS, мониторинг в реално време на състоянието на пречистване на отработените газове в производствената работилница и работата на оборудването за преработка на отработени газове

3
4

Платформа за управление на безопасността на производството

Използвайте внесено енергийно оборудване, за да осигурите безопасност;

Агенцията за надзор на безопасността на трета страна следи производствената безопасност на предприятието в реално време;

Перфектна система за управление на безопасността, за да се гарантира безопасността на предприятието

Научна система за управление на мощността

Използвайте усъвършенствана система за управление, за да разумно планирате и изчислите, за да намалите консумацията на енергия;

Използвайте усъвършенствана автоматизирана производствена технология, за да намалите консумацията на енергия;

Използвайте оборудване с ниска консумация на енергия

5